SR 300 Slagkrydsmølle

SR 300 Tekniske Specifikationer

Knusning og modvirkning af sammenhobning sker i rotorslagmøllen ved en kombineret stød-, tilbageslags- og skærefunktion. Materialet ledes gennem tragten ind i midten af formalingskammeret. Der knuses det mellem rotoren, sigteindsatsen og formalingsindsatsen. Så snart materialet, som formales, er mindre end maskestørrelsen i sigten, falder det ned i opsamlingsbeholderen.


SR 300s rotor drejer med 8100 rpm ved 50 Hz og drives af en 2,2 kW bremsemotor ved hjælp af en kilerem. Den hurtigtvirkende dørlås sikrer hurtig adgang til formalingskammeret. Med bremsemotor (bremsetid < 0,5 sek.), sikkerhedskontakt, tilbageløbskontrol samt indgrebskontrol ved indførsels- og udførselsområderne giver rotorslagmøllerne maksimal driftssikkerhed

SR 300 Virkemåde

Retsch SR 300 Slagrotormøllen er egnet til grov- og finformaling i serier eller kontinuerligt, såvel som til modvirkning af sammenhobning af tørre, bløde, middelhårde, organiske og uorganiske substanser.


Møllen kan anvendes i laboratorier for prøvebehandling, ved tekniske oplæringsfaciliteter og på fabrikker til store prøveantal.


Slagrotormøllen har mange forskellige anvendelsesmuligheder, specielt indenfor områder som kemiske og farmaceutiske produkter, fødevarer, krydderier og dyrefoder, og de kan også anvendes til at behandle mineraler og farvestoffer.

Nyheder
  1. Høj kapacitet med god slutfinhed

  2. Nøje defineret slutfinhed gennem valg af bundsigte

  3. Let udskiftelige formalings- og sigteindsats

  4. Hurtigtvirkende dørlås og bremsemotor

  5. Robust design, enkel betjening og rengøring gør hverdagen lettere

  6. 2 års garanti, CE. mærket

The Effect of Grinding Tools, on Metal Contamination

Materiale analyse, for Retsch producerede formalingsværktøjer

the sample no.38

GM 300 Ny Retsch Knivmølle

til homogenisering af

fødevarer / foderstoffer m.m.

Prøvevolume op til 4,5 Liter

Læs mere her

Ny Retsch Cyklonmølle

Forberedelse til NIR analyse har aldrig været nemmere

Læs mere her

CAMSIZER X2 Kvalitetskontrol

ved optisk kornstørrelse analyse fra 0,8 μm til 8000 μm

Læs mere her

PDF Brochurer