SR 200 Slagkrydsmølle

SR 200 Tekniske Specifikationer

Knusning og modvirkning af sammenhobning opnås i rotorslagmøller med en kombineret stød-, tilbageslags- og skærefunktion.

Materialet ledes gennem tragten ind i midten af formalingskammeret. Der knuses det mellem rotoren, sigteindsatsen og formalingsindsatsen.


Så snart materialet, som formales, er mindre end maskestørrelsen i sigten, falder det ned i opsamlingsbeholderen. SR 200s motor er på 1 kW ved 2850 rpm ved 50Hz.

Den hurtigtvirkende dørlås sikrer hurtig adgang til formalingskammeret.

Med bremsemotor (bremsetid < 0,5 sek.), sikkerhedskontakt, tilbageløbskontrol samt indgrebskontrol ved indførsels- og udførselsområderne giver rotorslagmøllerne maksimal driftssikkerhed

SR 200 Virkemåde

Retsch SR 200 Slagrotormølle er egnet til grov- og fin formaling i serier eller kontinuerligt, såvel som til modvirkning af sammenhobning af tørre, bløde, middelhårde, organiske og uorganiske substanser.


Møllen kan anvendes i laboratorier for prøvebehandling, ved tekniske oplæringsfaciliteter samt i fabrikker til store prøveantal.


Slagrotormøllen har mange forskellige anvendelsesmuligheder, specielt indenfor områder som kemiske og farmaceutiske produkter, fødevarer, krydderier og dyrefoder, og de kan også anvendes til at behandle mineraler og farvestoffer.

Nyheder
  1. Høj kapacitet med god slutfinhed

  2. Nøje defineret slutfinhed gennem valg af bundsigte

  3. Let udskiftelige formalings- og sigteindsats

  4. Hurtigtvirkende dørlås og bremsemotor

  5. Robust design, enkel betjening og rengøring gør hverdagen lettere

  6. 2 års garanti, CE. mærket

The Effect of Grinding Tools, on Metal Contamination

Materiale analyse, for Retsch producerede formalingsværktøjer

the sample no.38

GM 300 Ny Retsch Knivmølle

til homogenisering af

fødevarer / foderstoffer m.m.

Prøvevolume op til 4,5 Liter

Læs mere her

Ny Retsch Cyklonmølle

Forberedelse til NIR analyse har aldrig været nemmere

Læs mere her

CAMSIZER X2 Kvalitetskontrol

ved optisk kornstørrelse analyse fra 0,8 μm til 8000 μm

Læs mere her

PDF Brochurer