SM 200 Snittemølle

SM 200 Tekniske Specifikationer

Snitmøllen reducerer materialet ved nænsomt at klippe og snitte.

Materialet føres ned gennem tragten som er forsynet med tilbageslags sikring og ind i formalingskammeret.

Der optages det af en parallelrotor med 3 knive eller en skiverotor med 18 knive og deles mellem disse blade og de 4 skærestænger som sidder inde i huset.

Ved hjælp af en ekstra stor svingmasse på motorakslen opnår SM 200 sin stærke drivkraft,  som ellers kun opnås ved hjælp af motorer med den dobbelte drivkraft.

SM 200 leveres med 1,5 kW tre-faset motor.


Møllehuset er fremstillet i aluminium. Tragt, rotor, motorflange, lugeindsats, 5 L opsamlings-beholder og bundsigte er i rustfrit stål.

En sikkerhedskontakt modvirker, at møllen starter når lugen er åben.

SM 200 Virkemåde

SM 200 snittemølle er brugervenlig og stærk laboratorie mølle med speciel høj kapacitet til klipning / snitning af seje, middelhårde, bløde, elastiske, sprøde og trævlede materialer.


Ved både at køre langsomt og hurtigt med forskudte rotorer, kan den reducere en lang række materialer som f.eks.: affaldsprøver, elektronik og kabel skrot, plastdele, biologiske substanser, træ, fødevarer, dyrefoder og metal og plastdåser fra drikkevarer m m.


SM 200 er derfor ideel for tilberedning af prøver direkte i forbindelse med miljø og kvalitets kontrol.

Nyheder
  1. Hurtig og skånsom reduktion, nøje defineret slutfinhed gennem valg af bundsigte

  2. Hurtigt og enkelt skifte / udtagning af rotor for nem og hurtig rengøring.

  3. 3 tragtvarianter til forskellige materialer og 2 rotorer parallel og skiverotor.

  4. Lav varmebelastning af produktet

  5. Kan leveres i tungmetal fri version

  6. Robust design, enkel betjening og rengøring gør hverdagen lettere

  7. 2 års garanti, CE. mærket

PDF Brochurer

The Effect of Grinding Tools, on Metal Contamination

Materiale analyse, for Retsch producerede formalingsværktøjer

GM 300 Ny Retsch Knivmølle

til homogenisering af

fødevarer / foderstoffer m.m.

Prøvevolume op til 4,5 Liter

Læs mere her

Ny Retsch Cyklonmølle

Forberedelse til NIR analyse har aldrig været nemmere

Læs mere her

CAMSIZER X2 Kvalitetskontrol

ved optisk kornstørrelse analyse fra 0,8 μm til 8000 μm

Læs mere her

the sample no.38

the sample no.41