SK 100 Slagkrydsmølle

SK 100 Tekniske Specifikationer

Formalingen i slagkrydsmøllen foregår ved hjælp af en slag-, stød- og skærefunktion.

Materialet føres gennem tragten direkte ind i midten af formalingskammeret.


Det opfanges derefter af slagrotoren og den takkede formalingsindsats.

Så snart materialet når en størrelse mindre end maskestørrelsen i den anvendte bundsigte, falder det igennem og ned i  opsamlings-beholderen.


Den luft, som er trukket ind gennem tragten af krydshammeren, får affaldet fra det knuste materiale til at accelerere.

De luftbårne stumper skilles fra med et nedstrømsfiltersystem.

Slagrotoren er direkte tilsluttet motorakslen.

Rotorhastigheden er 1850 rpm, og den nominelle effekt er 1.1 kW.

SK 100 Virkemåde

Retsch Slagkrydsmølle SK 100 er velegnet til portionsvis og kontinuerlig grov- og fin formaling.


Middelhårde og sprøde materialer med en hårdhed på op til 6 Mohs kan formales.


Retsch slagkrydsmølle er meget alsidig: Fra prøvebehandling i laboratoriet og på fabrikker, pilotanlæg på tekniske skoler til serieproduktion.

Nyheder
  1. Høj kapacitet med god slutfinhed

  2. Nøje defineret slutfinhed gennem valg af bundsigte

  3. Alsidig mølle ,ed stort tilbehørs program

  4. Robust design, enkel betjening og rengøring gør hverdagen lettere

  5. 2 års garanti, CE. mærket

The Effect of Grinding Tools, on Metal Contamination

Materiale analyse, for Retsch producerede formalingsværktøjer

the sample no.38

GM 300 Ny Retsch Knivmølle

til homogenisering af

fødevarer / foderstoffer m.m.

Prøvevolume op til 4,5 Liter

Læs mere her

Ny Retsch Cyklonmølle

Forberedelse til NIR analyse har aldrig været nemmere

Læs mere her

CAMSIZER X2 Kvalitetskontrol

ved optisk kornstørrelse analyse fra 0,8 μm til 8000 μm

Læs mere her

PDF Brochurer