PM 100 Planetkuglemølle

PM 100 Specifikationer

Formalingsbægeret i planetkuglemøllen er placeret således, at det bevæger sig om sin egen akse, og - i den modsatte retning – rundt om Solhjulets fælles akse – alt ved jævn hastighed og ved ens rotationsforhold. Det giver en konstant skiftende overlapning af centrifugalkraften (Coriolis-bevægelse).


Formalingskuglerne danner en halv-cirkulær bevægelse, slipper den indvendige væg og støder sammen med den modsatte overflade med en ekstrem høj stødenergi.

Slag- og gnidningskræfterne er grunden til, at PM 100 har en så imponerende størrelsesreduktionskraft.


Maskinen er udstyret med frekvensomformer, som gør det muligt at justere hastigheden trinløst i området 100 – 650 rpm.

Hastigheden holdes konstant ved hjælp af en elektronisk regulering.

PM 100 Virkemåde

Retsch's Planetkuglemølle PM 100 formaler og homogeniserer bløde, middelhårde, hårde, sprøde og seje materialer.

Planetkuglemøllen kan med succes anvendes indenfor næsten alle industri- og forskningsområder, specielt hvor kravene til renhed, hastighed, reproducerbarhed og finhed er ekstreme.


Planetkuglemøllen producerer en ekstrem høj centrifugalkraft, hvilket giver en meget høj pulveriserings kraft, resultatet heraf er en kort og effektiv formalings / homogeniserings tid.

Afsmitningsfrie komfort formalingsbægre med tilhørende kugler kan leveres i 6 forskellige materialer:

hærdet stål, rustfrit stål, wolframcarbid, agat, sintret aluminiumoxid, zirconiumoxid

AS 450 Control

Den stærkeste sigtemaskine til laboratoriet,

kapacitet op til 25 kg prøve

Læs mere her

GM 300 Ny Retsch Knivmølle 
til homogenisering af 
fødevarer / foderstoffer m.m.
Prøvevolume op til 4,5 Liter
Læs mere herGM_300_GRINDOMIX_Knivmlle.html
Nyheder
 BrochurerSkanLab_ApS-_Nyheder.html

  1. Ekstrem god finhed helt ned til submikron-området.

  2. Stort komfort formalingsbæger kan benyttes, op til 500ml.

  3. Hurtig våd- eller tør formaling og homogenisering uden materiale spild

  4. Hastighedskontrol og 10 hukommelser sikrer hurtige og reproducerbare resultater.

  5. Sikkkerhedskabinet med automatisk låsning af låg giver brugeren en enkel, bekvem og sikker drift i mange år fremover.

  6. 2 års garanti, CE. mærket

Retsch Planetkuglemøllerhttp://www.retsch.dk/pdf/pdf_milling/Planetary_ball_mills_en.pdf
Planetkuglemølle Videohttp://www.retsch.dk/Video/video_pm.mp4
Retsch Generelhttp://www.retsch.dk/pdf/pdf_div/Retsch_2014_en.pdf
The Effect of Grinding Tools on Metal Contaminationhttp://www.retsch.dk/pdf/pdf_applikationer/contamination_grindingtools.pdf
  Application Reporthttp://www.retsch.dk/pdf/the_sample/38.pdf
Materiale analyse, for Retsch producerede formalingsværktøjerhttp://www.retsch.dk/pdf/pdf_applikationer/material_analyses_of_grinding_tools.pdf
  the sample no.39http://www.retsch.dk/pdf/the_sample/39.pdf