Kryomølle

Kryomølle Specifikationer

Formalingen i Kryomøllen sker via kuglens/kuglernes slag og friktion på det sprøde materiale, formalingsbægeret udfører en radial horisontal vibration.

Resultatet bliver, at kuglen/kuglerne slår på materialet fra mange forskellige vinkler.


Formalingsbægeret nedkøles med flydende kvælstof via det integrerede nedkølingssystem før og under formalingen.

Vibrationsfrekvensen kan indstilles til et hvilket som helst niveau fra 3-25 Hz

Under hele formalingsprocessen sammenligner en elektronisk hastighedsmåler den aktuelle hastighed med den indtastede værdi og holder den konstant.


Formalingstiden kan indstilles digitalt fra 10 sekunder til 99 minutter.

Styringen gemmer den sidste indstilling i hukommelsen til senere kørsler.

Da motoren er forsynet med en elektronisk bremse, vil den standse på mindre end 1 sekund efter plexiglaslugen åbnes.

Kryomølle Virkemåde

Retsch Kryomill er speciel designet til Kryogen formaling. Formalingbægeret er konstant nedkølet af flydende nitrogen før og under formalingprocessen.

Således at prøven bliver sprød og flygtige komponenter bevares. Det flydende kvælstof cirkulerer rundt i systemet og bliver til stadighed genopfyldt fra et AutoFill system i en helt nøjagtig mængde som sørger for at holde temperaturen på -196 ° C.


Det automatiske afkølings system sikrer, at formalings processen ikke startes før prøven er grundigt afkølet. Dette resulterer i nedsat forbrug og garanterer reproducerbare formalings resultater.

GM 300 Ny Retsch Knivmølle 
til homogenisering af 
fødevarer / foderstoffer m.m.
Prøvevolume op til 4,5 Liter
Læs mere herGM_300_GRINDOMIX_Knivmlle.html
Nyheder
 BrochurerSkanLab_ApS-_Nyheder.html

  1. Hurtig og effektiv Kryogen formaling ved -196 ° C.

  2. Ingen besværlig nedkøling takket være det integrerede nedkølingssystem med Autofill.

  3. Formalingstid, temperatur og vibrationsfrekvens indstilles digitalt.

  4. Meget høj reproducerbarhed i formalings resultatet.

  5. 1 hukommelser kan sættes til standard arbejdsprogram, med lås for indtastede parametre

  6. 2 års garanti, CE. mærket

Kryomølle Videohttp://www.retsch.dk/Video/video_cryomill.mp4
Ny Retsch Cyklonmølle
Forberedelse til NIR analyse har aldrig været nemmere
Læs mere herCyklonmlle_TWISTER.html
CAMSIZER XT Kvalitetskontrol 
ved optisk kornstørrelse analyse fra 1 μm til 3000 μm
Læs mere herSkanLab_CAMSIZER_X2.html
Retsch Miksermøllerhttp://www.retsch.dk/pdf/pdf_milling/Mixer_mills_en.pdf
Retsch Generelhttp://www.retsch.dk/pdf/pdf_div/Retsch_2014_en.pdf
The Effect of Grinding Tools on Metal Contaminationhttp://www.retsch.dk/pdf/pdf_applikationer/contamination_grindingtools.pdf
  Application Reporthttp://www.retsch.dk/pdf/the_sample/38.pdf
Materiale analyse, for Retsch producerede formalingsværktøjerhttp://www.retsch.dk/pdf/pdf_applikationer/material_analyses_of_grinding_tools.pdf
  the sample no.39http://www.retsch.dk/pdf/the_sample/39.pdf