Nyheder
 BrochurerSkanLab_ApS-_Nyheder.html

Evalueringssoftware EasySieve:

Retsch EasySieve evaluerings software til Windows PC effektuerer den daglige kvalitets analyse. EasySieve kan sammen med en til PC’en tilsluttet elektronisk vægt automatisk overføre sigte analysens data direkte til et evaluerings skema.

Ny Grindomix GM200
Læs mere herGM_200_GRINDOMIX_Knivmlle.html

EasySieves selvforklarende og logiske layout gør brugeren i stand til at arbejde effektivt lige fra starten.

Resultaterne fremkommer som trykte protokoller og i elektronisk form.

Da softwaren kommunikerer direkte med sigtemaskine og vægt er softwaren i stand til automatisk at udføre de nødvendige måle- og vejeprocedurer – lige fra registrering af sigtens vægt op til beregning af data.

Den store mængde af beregnede data tillader en høj fleksibilitet med hensyn til tilpasning til krævende og individuelle opgaver.

Hyppigt anvendte parametre kan gemmes sikkert, rettes og kaldes frem igen senere.

EasySieve kan fjernstyre følgende “control” modeller:

AS 200 / AS 300 / AS400 / AS 450 / AS 200 Jet og

AS200 tap

 1. Automatisk registrering, beregning og administrering af måledata

 2. Windows-baseret, understøttes af Windows XP og Vista

 3. Logisk design, selvforklarende

 4. Måleprotokol i henhold til standarder

 5. Validering i henhold til ISO 12119.

 6. Kompleks omdannelse til diagrammer og tabeller

 7. Udarbejdelse af tendensanalyser, middelværdier, osv.

 8. Data-link til mange forskellige måleinstrumenter

 9. Automatisk søgning og konfiguration af lignende analytiske skalaer

Eksempel på analyseskema, de sorte linier med 3 og 4 kant punkter viser den i softwaren indtastede maksimale tilladte reference afvigelse.

Indtastning af parametre og af den ønskede partikelstørrelse udføres ved hjælp af klik med musen i de tilsvarende områder.

Brugeren ledes gennem hele forløbet trin for trin.

EasySieve Virkemåde

Parameter indtastning

Alle tilgængelige parametre (f.eks sigte-stak konfiguration, taravægt på sigter, sigteapparat indstillinger), samt de egenskaber, som skal beregnes, kan indtastes ved at klikke med musen i de tilsvarende felter.


Sigteanalyse

Programmet accepterer automatiske og manuelle data indtastninger af både omfang og sigte system. Alle Retsch sigteapparater i "control" serien kan styres automatisk med EasySieve ®.

Når sigteanalysen er afsluttet, vejes de anvendte sigter igen denne gang med den tilbageblevne fraktion.


Evaluering

Med EasySieve software beregnes alle almindelige partikel distributioner samt de karakteristiske værdier af partikelstørrelse, hvorved det bliver muligt at præsentere resultaterne i standard fremstillingsformer, som f.eks tabeller og diagrammer. Kumulative gennemløb eller restværdi, distribution tæthed og histogrammer kan indgå i den almindelige partikelstørrelsen distributioner.


Data eksport

Alle målte data kan udskrives, gemmes og eksporteres som tabeller og diagrammer.

Automatisk dataoverførsel til Lims systemet er muligt med EasySieve Comfort.

Retsch Analysesigte Videohttp://www.retsch.dk/Video/video_sieves.mp4
Retsch Sigteapparaterhttp://www.retsch.dk/pdf/pdf_sigte/Sieving_en.pdf
Retsch Generelhttp://www.retsch.dk/pdf/pdf_div/Retsch_2014_en.pdf
CAMSIZER XT Kvalitetskontrol 
ved optisk kornstørrelse analyse fra 1 μm til 3000 μm
Læs mere herSkanLab_CAMSIZER_X2.html

Kontakt Ninolab for anbefalinger til Sigte hjælpemidler

Indstil sigte analysen, til helt nøjagtig partikelmålinghttp://www.retsch.dk/pdf/pdf_applikationer/fine_tuning_sieving_analysis_en.pdf
Reproducerbare sigtning på kortest mulig tid.http://www.retsch.dk/pdf/pdf_applikationer/reproducible_sieving_en.pdf
 the sample no.38http://www.retsch.dk/pdf/the_sample/38.pdf
 Application Reporthttp://www.retsch.dk/pdf/the_sample/38.pdf