DM 200 Skivesvingmølle

DM 200 Tekniske Specifikationer

Materialet kommer ind i det lukkede støvfri formalingskammer via påfyldningstragten og fødes centralt mellem to vertikale formalingsskiver.

En bevægelig formalingsskive cirkler mod en stillestående og holder produktet fast.

Tryk- og snitteeffekten giver den ønskede findeling.

De progressivt placerede tænder på formalingsskiverne sikrer, at materialet først forknuses og derefter ved hjælp af centrifugalkraften skubbes ud i det yderste område af skiveformalerne, hvor det finformales.

De formalede prøver forlader formalingskammer og opsamles i en bakke. Åbningen mellem skiverne er trinløst justerbar.

Den kan justeres under behandlingen på en skala fra 0,1 – 20 mm og kan overvåges gennem et vindue.

Den maximale kornstørrelse er ca. 20 mm kantlængde.

Den endelige finhed afhænger af det indstillede hul mellem formalingsskiverne og af de individuelle frakturegenskaber for materialet, som formales.

Ved specielle applikationer, også ved en tungmetalfri formaling, fremstilles formalingsskiverne i zirkonoxid eller hårdmetal.

Den påkrævede rengøring er enkel, da formalingshuset kan klappes tilbage.

DM 200 Virkemåde

DM 200 skivemøllen anvendes primært til serievis for- og finformaling af hårde middelhårde og sprøde substanser op til 8 Mohs for prøvebehandling til analyseformål.


Møllens robuste design og kapacitet gør, at den anvendes ved tekniske uddannelsesfaciliteter og giver et større antal prøver ved serietestning.

Nyheder
  1. Høj kapacitet med god slutfinhed

  2. Reproducerbare formalingsresultalter ved nøjagtig justering af åbningen

  3. Formalingsværktøjer med lang levetid pga. skift mellem motorens rotationsretning

  4. Rengøringsvenlig pga. gode adgangsveje til formalingskammeret

  5. 2 års garanti, CE. mærket

The Effect of Grinding Tools, on Metal Contamination

Materiale analyse, for Retsch producerede formalingsværktøjer

the sample no.38

GM 300 Ny Retsch Knivmølle

til homogenisering af

fødevarer / foderstoffer m.m.

Prøvevolume op til 4,5 Liter

Læs mere her

Ny Retsch Cyklonmølle

Forberedelse til NIR analyse har aldrig været nemmere

Læs mere her

CAMSIZER X2 Kvalitetskontrol

ved optisk kornstørrelse analyse fra 0,8 μm til 8000 μm

Læs mere her

PDF Brochurer