Cyklonmølle TWISTER

TWISTER Tekniske Specifikationer

I Cyklonmøllen TWISTER sker formalingen ved en slag- og snittefunktion mellem rotoren og den faste sigte.

Materialet passerer ned gennem tragten ind på rotoren. Ved den centrifugale acceleration slynges det udad med stor kraft og forknuses, før den endelig formaling mellem rotoren og sigten.


Den skånsomme to-stadie formaling sikrer at materialet kun opholder sig kort tid i formalingskammeret, herved elimineres uønsket varmepåvirkning og fugttab i prøve materialet.

Den integrerede cyklon hjælper med til afkøling af prøven, rotoren og sigte.


Det formalede materiale ledes gennem nedstrømscyklonen og opsamles i prøveglasset.

TWISTER Virkemåde

Retsch Cyklonmølle TWISTER er specielt konstrueret til prosecerinlg af fødevarer og foderstoffer for efterfølgende NIR analyse.

Den optimerede form af rotor og formalings kammer genererer en Jet luftstøm som bringer det formalede prøve materiale gennem den integrerede cyklon og ned i prøven glasset.

Jet luftstrømmen forhindrer materialet i at opvarme, og dermed bevares væskeindholdet.


De medleverede sigter sikres en optimal partikelstørrelsesfordeling, så det ikke er nødvendigt at rekalibrere NIR spektrometeret.

Rotor hastigheden kan justeres i 3 trin, det giver mulighed for perfekt tilpasning til prøven.

Rensning af møllen er hurtig og enkelt, jet luftstrømmen sikrer en fuldstændig tømning af materialet fra formalings kammeret.

Nyheder
  1. Cyklonseparator sørger for opsamling af formalet materiale direkte i 250 ml prøveglas.

  2. Efektivt motor med 3 hastigheder sikrer hurtig og ensartet formaling.

  3. Krydskonterminering elimineres via nem rengøring

  4. Robust design, enkel ergonomisk betjening og nem rengøring, en fornøjelse i hverdagen

  5. 2 års garanti, CE. mærket

The Effect of Grinding Tools, on Metal Contamination

Materiale analyse, for Retsch producerede formalingsværktøjer

the sample no.38

GM 300 Ny Retsch Knivmølle

til homogenisering af

fødevarer / foderstoffer m.m.

Prøvevolume op til 4,5 Liter

Læs mere her

Ny Retsch Cyklonmølle

Forberedelse til NIR analyse har aldrig været nemmere

Læs mere her

CAMSIZER X2 Kvalitetskontrol

ved optisk kornstørrelse analyse fra 0,8 μm til 8000 μm

Læs mere her

PDF Brochurer